Windows

Windows 10 Updates

Maandelijks zet Microsoft updates klaar voor Windows. Afhankelijk van de instellingen worden die automatisch gedownload en geïnstalleerd. Soms is het nodig om dan de computer opnieuw op te starten om de installatie te voltooien.

Eén à twee keer per jaar komt er een volledig nieuwe Windows 10 versie uit. Meestal merk je dat pas nadat is gevraagd de computer opnieuw op te starten. De installatie kan dan wel één à anderhalf uur duren. Als je de computer eigenlijk wilde gebruiken is dat onmogelijk tijdens die fase van het updateproces. Vervelend.

Microsoft heeft daarom  bij de Instellingen/Windows Update/Gebruikstijden wijzigen een optie opgenomen om de computer niet automatisch opnieuw op te starten tijdens bepaalde uren. Die uren kun je zo instellen:

Met deze standaard instellingen wordt de computer niet automatisch opnieuw opgestart tussen 8 en 5 uur. En ook niet als de computer buiten die tijden normaal wordt gebruikt. De tijden zijn aan te passen, maar niet onbeperkt.